Genealogie

         Stamboom

         Info


  Websites

        Actueel

        Jan's WebArchief

        InstaJan

        Domeintje.net


  Contact   

voorheen verburgt.info   
Verburgt Genealogie

flag De Verburgt stamboom gaat terug tot ca 1600, het jaar waarin Steven Verburght waarschijnlijk geboren werd. De achternamen Verburght, Verburcht, Verborg, Verborgt, Verborcht en Verburg kwamen voor, echter in de 18e eeuw werd het Verburgt.

N.B.: Er zijn verschillende wapens gevonden voor familie Verburght en Verborcht in Utrecht / Gelderland, familie Verburcht in Noord-Holland. Het familiewapen is gebaseerd op een gevonden oud lakafdruk, die aan de familie (Gelderse tak) zou toebehoren.

Verantwoording
Deze genealogie is voor een belangrijk deel gebaseerd op de gegevens die verkregen zijn van een oud-gemeente archivaris van Leiden, Dr. Mr. Ds J.W. Verburgt. Dr. J.W. Verburgt (1918) heeft de informatie ook nog gecontroleerd en uitgebreid van het Centraal Bureau voor Genealogie. Daarnaast zijn door zijn zoon Jan Willem (1946) aanvullingen en verbeteringen doorgevoerd. Ook werden later nog andere kwartierstaten toegevoegd. De website Verburgt Genealogie is door hem gemaakt.

Verburgt Genealogy

flag The Verburgt family-tree dates back to about the year 1600, probably the year of birth of Steven Verburght. The family-names Verburght, Verburcht, Verborg, Verborgt, Verborcht en Verburg were used, but in the 18th century the name became Verburgt.

Note: There are found different coats of arms for the family Verburght/ Verborcht (Utrecht/ Gelderland), and for the family Verburcht (Noord-Holland). The coat of arms on this page was found as a print on an old document and belongs to the family from Gelderland.

Responsibility
This genealogy is based to a large extent on the data obtained from a former municipal archivist of Leiden, Dr. ir. Mr. Rev J.W. Verburgt. Dr. J.W. Verburgt (1918) has also checked and expanded the information from the Central Bureau for Genealogy. In addition, his son Jan Willem (1946) made additions and improvements. Later other pedigree records were also added. The website Verburgt Genealogy is made by him.

® V E R B U R G T