About

Algemeen:

Voor een belangrijk deel van deze genealogie is gebaseerd op de gegevens die ca 1940 aan ons gegeven is door Dr. Mr. J.W.Verburgt, oud-gemeente archivaris van Leiden.

Op deze website zijn bewust gegevens weggelaten. Het betreft informatie van de mensen die nu leven. Voor wijzigen van de gegevens gelieve kontakt op te nemen met J Verburgt.Verburgt Stambomen
Verburgt Stamboom van J Verburgt
    De stamboom begint omstreeks 1600 en is hoofdzakelijk rond onze familie gebaseerd De namen Verburght, Verburcht, Verborcht werden genoemd, maar in de 18e eeuw werd de naam Verburgt

Andere Families

Genealogie van Brienen

Genealogie Bruinisse

Genealogie Deetman

Genealogie de Haas

Genealogie Heetveld

Genealogie Huizeling

Genealogie van Kasteel

Genealogie ter Meer

Genealogy Mosterd

Kwartierstaat Müller

Genealogie van Ommeren

Genealogie van Orizande

Genealogie Rijnders

Genealogie Urbach

Genealogie van Woerden

Genealogie van Zantwijk

  General :

For an important part of this genealogy is based on the data given to us about 1940 by Dr. J.W.Verburgt LLM, former-municipal archivist of Leiden.

Information has been deliberately omitted on this website. It is the information of the people who lives now. To change data please get in contact with J Verburgt.Verburgt Family-trees
Verburgt Family Tree of J.Verburgt
    The tree starts about 1600 and is mainly based around our direct tree. The names Verburght, Verburcht, Verborcht were used, but in the 18th century the name became Verburgt

Other Families

Genealogy van Brienen

Genealogy Bruinisse

Genealogy Deetman

Genealogy de Haas

Genealogy Heetveld

Genealogie Huizeling

Genealogy van Kasteel

Genealogy ter Meer

Genealogy Mosterd

Pedigree Müller

Genealogy van Ommeren

Genealogy van Orizande

Genealogy Rijnders

Genealogy Urbach

Genealogy van Woerden

Genealogy van Zantwijk